Klubbinformation

Kontaktpersoner:


Ordförande: Thomas Seger, 0730-96 05 95, fam.seger@telia.com


Linflyg och Friflyg: Ingvar Nilsson, 0702-07 44 94, ingvarl.nilsson51@gmail.com

Hemsidan: Lars-Rune Hansson, 0730-71 31 00, lars.rune.hansson@gmail.com

                      Medlemsavgifter:


Medlemsavgifter för 2020:

300kr för alla över 18 år

100kr för de under 19 år

100kr för stödjande medlemmar


Betalas till klubbens bankgiro 118-8531


(Vi är 44 medlemmar den 15 dec 2019)

Klipplista 2020:


                                                         namn                 vecka

                      

                                                         Kent       16  20  24  28  32  36  40
 

                                                     Thomas A    17  21  25  29  33  37  41 

                                                         
                                                     Thomas S    18  22  26  30  34  38  42

                                                       
                                                         Enar        19  23  27  31  35  39  43 


Den som har klippvecka står med bensin.

Räkningen skickas till Lars Nyden. 

Vid förhinder: Kontakta Kent: 0706-73 44 24

Vår historia:


Här kommer vi snart att presentera vår historia.