Klubbinformation

Kontaktpersoner:


Ordförande: Thomas Seger, 0730-96 05 95, fam.seger@telia.com


Linflyg och Friflyg: Ingvar Nilsson, 0702-07 44 94, ingvarl.nilsson51@gmail.com

Hemsidan: Lars-Rune Hansson, 0730-71 31 00, lars.rune.hansson@gmail.com

                      Medlemsavgifter:


Medlemsavgifter för 2020

300kr för alla över 18 år

100kr för de under 19 år

100kr för stödjande medlemmar.


Betalas in på klubbens bankgiro 118-8531 senast fredagen den 31 januari 2020


(Vi är 44 medlemmar den 15 dec 2019)

Klipplista 2020:


                                                         namn                 vecka

                      

                                                         Kent       16  20  24  28  32  36  40
 

                                                         Jan         17  21  25  29  33  37  41 

                                                         
                                                         Fredrik    18  22  26  30  34  38  42

                                                       
                                                         Enar        19  23  27  31  35  39  43 


Den som har klippvecka står med bensin.

Räkningen skickas till Lars Nyden. 

Vid förhinder: Kontakta Kent: 0706-73 44 24

Vår historia:


Här kommer vi inom kort att presentera vår historia.