Klubbinformation

Kontaktpersoner:


Ordförande: Thomas Seger, 0730-96 05 95, fam.seger@telia.com


Linflyg och Friflyg: Ingvar Nilsson, 0702-07 44 94, ingvarl.nilsson51@gmail.com

Hemsidan: Lars-Rune Hansson, 0730-71 31 00, lars.rune.hansson@gmail.com

                      Medlemsavgifter:


Medlemsavgifter för 2021:

300kr för alla över 18 år

100kr för de under 19 år

100kr för stödjande medlemmar


Betalas till klubbens bankgiro 118-8531


(Vi är 41 medlemmar den 8 mars 2021)

Klipplista 2021


                                                        

                      

                                                      *   Kent köper bensin (Aspen) till klipparen och ställer dunkarna i stugan


            *   Vid frågor om klipparen eller vid förhinder kontakta Kent på telefon 0706-73 44 24


            *   Det är OK att klippa gräset efter en flygdag med tanke på att många klippare har lång väg till fältet


Namn


Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Kent

16

24

32

40

Roger

17

25

33

41

Enar

18

26

34

42

Lars-Rune

19

27

35

43

Jan-Erik

20

28

36

44

Ralf

21

29

37

45

Thomas A

22

30

38

46

Uno

23

31

39

47

Batteribyte (till vildsvinsstängsel) och laddning 2021:


   OBS!!   Från och med den 18 juli 2021 är batteriladdningen automatiserad och vi

   behöver inte längre ta med batterier hem för laddning.  OBS!!             - Byt batteri

            - Ta hem det gamla batteriet och ladda

            - Ställ tillbaka det laddade batteriet i god tid innan näste man ska byta batteri

Jan-Erik

Lördag 13 febr 2021

Lördag 22 maj 2021

Lördag  14 aug 2021

Lördag   6 nov 2021

Lars-Rune

Lördag  6 mars 2021

Lördag  5 juni 2021

Lördag  28 aug 2021

Lördag  20 nov 2021

Kent

Lördag 27 mars 2021

Lördag 19 juni 2021

Lördag  11 sep 2021

Lördag   4 dec 2021

Ralf

Lördag 10 april 2021

Lördag  3 juli 2021

Lördag  25 sep 2021

Lördag   18 dec 2021

Ronny

Lördag  24 april 2021

Lördag 17 juli 2021

Lördag   9 okt 2021

Lördag   1 jan 2022

Miro

Lördag  8 maj 2021

Lördag  31 juli 2021

Lördag  23 okt 2021

Lördag   15 jan 2022


Vår historia:


Jan Svensson har skrivit om olika händelser när vår förening Marks Modellflygklubb startade och verksamheten därefter. Läs hans berättelse HÄR och kom gärna med kompletteringar kanske med bilder från den "gamla" tiden. Skicka eventuellt material till lars.rune.hansson@gmail.com så kan vi efter samråd med Jan ev. komplettera hans skrift här på hemsidan.