Klubbinformation

Kontaktpersoner:


Ordförande: Thomas Seger, 0730-96 05 95, fam.seger@telia.com


Linflyg och Friflyg: Ingvar Nilsson, 0702-07 44 94, ingvarl.nilsson51@gmail.com

Hemsidan: Lars-Rune Hansson, 0730-71 31 00, lars.rune.hansson@gmail.com

                      Medlemsavgifter:


Medlemsavgifter för 2020

300kr för alla över 18 år

100kr för de under 19 år

100kr för stödjande medlemmar.


Betalas in på klubbens bankgiro 118-8531 senast fredagen den 31 januari 2020


(Vi är 44 medlemmar den 15 dec 2019)

Vår historia:


Här kommer vi inom kort att presentera vår historia.