Klubbinformation

Kontaktpersoner:


Ordförande: Thomas Seger, 0730-96 05 95, fam.seger@telia.com


Linflyg och Friflyg: Ingvar Nilsson, 0702-07 44 94, ingvarl.nilsson51@gmail.com

Hemsidan: Lars-Rune Hansson, 0730-71 31 00, lars.rune.hansson@gmail.com

                      Medlemsavgifter:


Medlemsavgifter för 2020:

300kr för alla över 18 år

100kr för de under 19 år

100kr för stödjande medlemmar


Betalas till klubbens bankgiro 118-8531


(Vi är 44 medlemmar den 15 dec 2019)

Klipplista 2020:


                                                         namn                 vecka

                      

                                                         Kent       16  20  24  28  32  36  40
 

                                                     Thomas A    17  21  25  29  33  37  41 

                                                         
                                                     Thomas S    18  22  26  30  34  38  42

                                                       
                                                         Enar        19  23  27  31  35  39  43 


Den som har klippvecka står med bensin.

Räkningen skickas till Lars Nyden. 

Vid förhinder: Kontakta Kent: 0706-73 44 24

Vår historia:


Jan Svensson har skrivit om olika händelser när vår förening Marks Modellflygklubb startade och verksamheten därefter. Läs hans berättelse HÄR och kom gärna med kompletteringar kanske med bilder från den "gamla" tiden. Skicka eventuellt material till lars.rune.hansson@gmail.com så kan vi efter samråd med Jan ev. komplettera hans skrift här på hemsidan.