Klubbinformation

Kontaktpersoner:


Ordförande: Thomas Seger, 0730-96 05 95, fam.seger@telia.com


Linflyg och Friflyg: Ingvar Nilsson, 0702-07 44 94, ingvarl.nilsson51@gmail.com

Hemsidan: Lars-Rune Hansson, 0730-71 31 00, lars.rune.hansson@gmail.com

                      Medlemsavgifter:


Medlemsavgifter för 2021:

300kr för alla över 18 år

100kr för de under 19 år

100kr för stödjande medlemmar


Betalas till klubbens bankgiro 118-8531


(Vi är 43 medlemmar den 31 dec 2020)

Klipplista 2020:


                                                         namn                 vecka

                      

                                                         Kent       16  20  24  28  32  36  40
 

                                                     Thomas A    17  21  25  29  33  37  41 

                                                         
                                                     Thomas S    18  22  26  30  34  38  42

                                                       
                                                         Enar        19  23  27  31  35  39  43 


Den som har klippvecka står med bensin.

Räkningen skickas till Lars Nyden. 

Vid förhinder: Kontakta Kent: 0706-73 44 24

Batteribyte (till vildsvinsstängsel) och laddning 2021:

            - Byt batteri

            - Ta hem det gamla batteriet och ladda

            - Ställ tillbaka det laddade batteriet i god tid innan näste man ska byta batteri

Jan-Erik

Lördag 13 febr 2021

Lördag 19 juni 2021

Lördag  23 okt 2021

Lars-Rune

Lördag  6 mars 2021

Lördag 10 juli 2021

Lördag  13 nov 2021

Kent

Lördag 27 mars 2021

Lördag 31 juli 2021

Lördag  4 dec 2021

Ralf

Lördag 17 april 2021

Lördag 21 aug 2021

Lördag  25 dec 2021

Ronny

Lördag  8 maj 2021

Lördag 11 sept 2021

Lördag  15 jan 2022

Miro

Lördag 29 maj 2021

Lördag  2 okt 2021

Lördag  5 febr 2022

Vår historia:


Jan Svensson har skrivit om olika händelser när vår förening Marks Modellflygklubb startade och verksamheten därefter. Läs hans berättelse HÄR och kom gärna med kompletteringar kanske med bilder från den "gamla" tiden. Skicka eventuellt material till lars.rune.hansson@gmail.com så kan vi efter samråd med Jan ev. komplettera hans skrift här på hemsidan.